“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Izlet dječjih zborova župa Aladinići i Prenj

U subotu, 21. svibnja 2022. organiziran je zajednički izlet dječjih zborova župa Aladinići i Prenj na Blidinje. Na početku smo posjetili rodnukuću sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima kod Klobuka.

Zatim smo se uputili prema Blidinju gdje smo razgledavali prirodne ljepote ovoga kraja.

Nakon igre i ručka posjetili smo Blidinjsko jezero i crkvu sv. Ilije u Masnoj Luci. U Masnoj Luci nas je dočekao fra Josip Vlašić koji nam je pokazao crkvu i ukratko objasnio povijest ovoga kraja. Zatim smo se svi zajedno pomolili i krenuli prema župi.

Bogu hvala na svemu i našim dječjim zborovima za trud i rad koji ulažu u život župne zajednice.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible