“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Izlet ministranata župa Aladinići i Prenj

U subotu, 14. svibnja 2022. organiziran je zajednički izlet ministranata župa Aladinići i Prenj, predvođeni župnicima don Milom i don Marinom. Na izletu je bilo 60 ministranata.

Ministranti su posjetili rodnu kuću sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima kod Klobuka.

U crkvi smo čuli više o životu Petra Barbarića i o samome mjestu od strane sjemeništaraca koji se školuju u Travniku. Zatim smo se uputili u župu sv. Ante u Sutini gdje nas je dočekao i lijepo ugostio župnik don Mate Pehar. U Sutini je bilo rezervirano vrijeme za igre i ručak.

Zatim smo se uputili prema Blidinju gdje smo obišli Blidinjsko jezero i crkvu sv. Ilije u Masnoj Luci. U crkvi smo izmolili krunicu, a nakon krunice ministranti su posjetili galeriju pokraj crkve. Pri povratku smo zahvalili Bogu na lijepom danu u zajedništvu i u igri.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible