“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Ovogodišnja Oaza župa Prenj i Aladinići

Ovogodišnja OAZA održana je od 4. do 10. srpnja, na kojoj je sudjelovalo oko 200 djece i 50 mladih iz župa Aladinići i Prenj. Cijeli tjedan djeca su molila,

radila, pjevala, plesala, zajedno sa našim mladima. Na poseban način zahvaljujemo našim mladima koji su davali sve od sebe kako bi djeci pružili nezaboravne dane, u čemu su i uspjeli. Uz Božju pomoć ponovno smo učinili nešto lijepo za našu župnu zajednicu. Bogu hvala na svemu. 

Župni list 16/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible