“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Radovi na uređenju okoliša na Bobanovom

Nakon što se uredila unutrašnjost filijalne crkve Duha Svetoga na Bobanovom započelo se uređenjem i njezina okoliša. Sredinom lipnja počeli smo s postavljanjem partera oko crkve.

Ukupna površina koja će se popločati kockama je oko 1.000m2 , osim kocke postavit će se i likovi arkanđela Mihovila, Rafaela i Gabrijela te anđela čuvara, a uz stazu koja vodi do crkve postavit će se simbol Duha Svetoga i sedam manjih krugova s ispisanim sedam darova Duha Svetoga. Nadamo se da će radovi teći predviđenom dinamikom.

Župni list 16/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible