“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava Velike Gospe u Prenju 2022

Za proslavu Velike Gospe kao i dosadašnjih godina duhovna priprema bit će kroz devetnicu, koja počinje u subotu 6. kolovoza.

Svaku večer devetnice bit će sv. krunicu u 19:00, a potom Sveta Misa. Ove godine svoju zlatnu misu proslavit će zajedno s nama don Ante Đerek, nekadašnji naš kapelan i prvi župnik Aladinića. On će predvoditi svečanu Svetu Misu na Veliku Gospu u 11 sati.

Župni list 16/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible