“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava Velike Gospe 2022 u Prenju

Katolička  Crkva slavi u liturgijskoj godini više desetaka blagdana i svetkovina posvećene Blaženoj Djevici Mariji. A od svih njih samo je Velika Gospa zapovijedana ili obvezna svetkovina.

U Hercegovini je Velikoj Gospi posvećeno sedam župa: Dračevo, Goranci, Gradac kod Neuma, Prisoje, Seonica, Široki Brijeg i Trebinja.

U Prenju je zaštitnik župe sv. Mihovil arkanđeo, a Velika je Gospa druga zaštitnica. Kao i dosadašnjih godina za proslavu Gospojine kao duhovna priprava prethodila je devetnica, kroz devet dana svaku večer krunica, litanije i Sveta Misa u dvorištu prekrasnog ambijenta crkve sv. Mihovila. Svete mise predvodili su župnik don Mile, te svećenici don Ivan Aničić, don Antonio Krešić i don Tomislav Ljuban. Na devetnicu su mnogi dolazili pješke iz okolnih župa, neka im Gospodin po zagovoru Blažene Djevice Marije usliši njihovu žrtvu i njihove molitve.

Svečanu Svetu Misu na dan Velike Gospe pred više stotina vjernika predvodio je don Ante Đerek, zlatomisnik. Don Ante je župnik u Gabeli, a uskoro odlazi u zasluženu mirovinu. Prenj je bila prva župa don Ante kao mladomisnika. Bio je kapelan 4 godine sa župnikom don Ilijom Rezom. Potom je osnovao župu Svih Svetih na Aladinićima gdje je ostao 18. godina. Ovo misno slavlje ujedno je bila i proslava i zahvala za njegovih 50 godina svećeništva. Na proslavi sudjelovali su župnici don Rajko iz Bijeloga Polja , don Ljubo iz Stoca, don Gordan iz Domanovića, don Slaven i don Tomislav s Bune i don Branimir iz Mostara. Naroda je bilo iz svih okolnih župa pa i šire.  Pjevao je župni zbor, čitanja su čitali čitači, a kod oltara posluživali ministranti, svima koji su pomogli od čišćenja, kićenja, ozvučenja.

Na kraju Svetoga Misnoga slavlja župnik don Mile zahvalio je svima na sudjelovanju i pomaganju pri proslavi Gospojine u Prenju. Posebno se zahvalio svećenicima koji su ispovijedali i predvodili Svete Mise trodnevnice i zlatomisniku na predvođenju središnje Svete Mise, a župljanka Antonija uručila mu je prigodnu sliku crkve Prenjske.

Župni list 20/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible