“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Nedjelja dobrog pastira

U subotu 21. 4. 2018. skupina od 6 bogoslova Vrhbosanskog Bogoslovnog Sjemeništa na čelu s rektorom preč. Josipom Kneževićem,  posjetila je župu Prenj u Stolačkom dekanatu

Trebinjsko-Mrkanske biskupije, gdje ih je dočekao novi župnik don Mile Vidić.Tamo je bio susret ministranata iz župa: Rotimlja, Stolac, Čeljevo, Dračevo, Aladinići i Prenj na kojem se okupilo 100-tinjak dječaka osnovnoškolskog uzrasta .

Počeli su sa službom riječi i molitvom za duhovna zvanja. Bogoslov Branimir Bevanda je svjeodčio o svom zvanju. Zatim je uslijedio igrokaz Mate Puljića i Ivana Popovića o životu u bogosloviji. Nakon toga, uslijedila su natjecanja u potezanju konopa, skakanju iz mjesta i skakanju u vrećama.

Ministranti su se nakon igara nastavili družiti s bogoslovima koji su navečer bili smješteni po obiteljima u župi Prenj. U Nedjelju Krista Dobroga Pastira 22.4., rektor je slavio svete mise u župnoj crkvi u Prenju i područnoj crkvi u Bobanovom selu koje su bogoslovi animirali pjevanjem i čitanjem.

Na kraju misa bogoslov Darko Endrich je posvjedočio o svom pozivu. Nakon ručka s lokalnim svećenicima bogoslovi su s rektorom krenuli natrag u Sarajevo.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible