“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Hodočašće kroz Bosnu

U ranim jutarnjim satima, 18. lipnja 2018., veliki crkveni zbor filijalne crkve u Bobanovu Selu i folkolorno društvo „Naši korijeni“, zajedno sa svojim župnikom don Milom krenuli su na godišnje hodočašće

 u Bosnu. Ovo hodočašće bila je ujedno i zahvala Bogu na protekloj pastoralnoj godini.

Naše prvo odredište bila je Kraljeva Sutjeska. Po dolasku u samostan u Kraljevu Sutjesku dočekao nas je fra Stjepan Duvnjak koji nas je upoznao sa poviješću crkve i samostana, te smo potom razgledali bogati i vrijedni muzej koji se nalazi u sklopu samostana.  Nakon razgledanja muzeja i osobne molitve u crkvi uslijedio je ručak u obližnjem društvenom Domu.

Po završetku ručka uputli smo se u Svetište sv. Jakova Markijskog u Deževice. Tu nas je srdačno dočekao i ugostio don Marin Marić, župnik. Nakon osvježenje zajedno sa župnikom don Marinom uputili smo se na vrelo sv. Jakova. Don Marin nas je upoznao sa životom sv. Jakova i upoznao nas sa Svetištem. Na kraju smo se zajedno pomolili, vjernici su imali prigodu osobno pohoditi vrelo i uzeti vode sa izvora sv, Jakova. Poslije osobne i zajedničke molitve vjernici su posjetili župnu crkvu Gospe Snježne u Deževicama, gdje im je don Marin također predstavio povijest župe.

Nakon razgledavanja župne crkve u Deževicama, krenuli smo u samostan Duha svetoga u Fojnici, gdje su nas dočekali uposlenici muzeja. Uz stručno vodstvo upoznali smo povijest crkve, te bogati muzej koji nam se urezao duboko u naše sjećanje. Zahvalni Bogu na lijepom druženju i svemu što smo vidjeli u večernjim satima vratili smo se svojim kućama puni dojmova i radosni što smo mogli vidjeti bogatstvo koje baštini naša Bosna, odakle mnogi vjernici Bobanova Sela vuku svoje korijene.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible