“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Radovi na kapelici Trgovište

Krajem veljače i početkom ožujka 2018. započeli su radovi na obnovi i proširenju kapelice na župnom groblju Trgovište. Radove izvodi poduzeće „Jelić“ sa Šuškovog.

Uz dogovor sa župnikom, grobljanski odbor se zauzeo da se obnovi dotrajala i stara kapela te da se proširi i uredi za potrebe sprovoda i svetih misa. Radovi teku prema predviđenoj dinamici, te se nadamo da će se uspjeti u dogledno vrijeme sve završiti kako je i predviđeno.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible