“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Zbor mladih u Čeljevu

U subotu, 2. lipnja 2018., naš zbor mladih nastupio je na „Večeri duhovne glazbe i folklora“ u župi Čeljevo, povodom obilježavanja zaštitnika župe Presvetog Srca Isusova.

Uz naš zbor nastupili su još: Zbor mladih „Mir“ i tamburaški sastav „Biseri“ – župa Blagaj-Buna, VS „Glorija“ – župa Čeljevo, te HKUD-ovi: „Luke“ – Čapljina Višići, „Domaljevac“ – Domaljevac, „Drijeva“ – Gabela, „Stolac“ – Stolac. Večer je protekla u ugodnom druženju i lijepoj pjesmi i igrama. Nakon završetka programa, svi sudionici uputili su se u restoran „Mogorjelo“ na prigodni domjenak i daljnje druženje.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible