“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Oaza 2018

Ovogodišnja tradicionalna OAZA održana je od 9.-13. srpnja u župi Aladinići. Na OAZI su sudjelovala djeca iz župa Aladinići i Prenj.

Bilo je preko 200 djece i 50 volontera. Kroz molitvu, katehezu, pjesmu, ples i igru prilagođenu svojim uzrastima djeca su kroz nekoliko dana pokazala svoje zajedništvo i ljubav prema Bogu i Crkvi. Volonteri su bdjeli nad osnovnoškolcima kao pravi prijatelji i svjedoci svoje mladenačke vjere, radosno prenoseći na mlađe svoje znanje i iskustvo vjere.

Župni list 2/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible