“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Novi vitraji u župnoj crkvi

U župnoj crkvi , u utorak 12. lipnja 2018., postavljeni su vitraji. Autori su poznati i priznati hrvatski umjetnici: Seder, Dulčić, Šulentić, Šegović, Bule.

Vitraji su izrađeni u radionici profesora Ilije Bule. Ovom prigodom promijenjeni su svi otvori na crkvi. Vitrajima crkva dobiva na svojoj kulturnoj, umjetničkoj te estetskoj dimenziji, što joj daje poseban molitveni ugođaj koji čovjekovu dušu i srce upućuje prema Svevišnjem.

Župni list 2/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible