“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Obnovljeni kipovi u župnoj crkvi

Kao što je poznato u našoj župnoj crkvi u Prenju nalaze se vrijedni drveni kipovi: Srca Isusova, Corpusa Kristova za veliki tjedan, dvanaestogodišnjeg Isusa i sv. Mihovila Arkanđela.

Kipovi su od iznimne umjetničke i vjerske vrijednosti, to su tari kipovi koji su u crkvu postavljeni prije više od 120 godina. Kipovi su bili u dosta lošem stanju, no zavaljujući talijanskoj umjetnici gospođi Anna-Annastasiji izvršena je restauracija i kipovi su zasjali u punom sjaju. Gospođa Anna radove je izvela u mjesecu lipnju. Osim kipova obnovila je i uredila stari oltar u prezbiteriju i Gospin kip u špilji ispred crkve. Zahvaljujemo gospođi Anni na njezinoj dobroti i ljubavi koju je iskazala prema našoj župi. Molimo Gospu da je prati u njezinom radu i životu, a Presveto Trojstvo Otac, Sin i Duh Svet neka je čuvaju i svojim blagoslovom prate na putovima njezina života.

Župni list 2/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible