“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava Velike Gospe u Prenju

Bliži se proslava VELIKE GOSPE i ove godine kao i dosadašnjih godina duhovno ćemo se pripremiti kroz devetnicu, koja počinje u ponedjeljak 6. kolovoza.

Svaku večer devetnice imat ćemo sv. krunicu u 18:30, a potom Svetu Misu. Sve vas pozivam da u što većem broju dolazimo na devetnicu kako bi se što bolje pripravili za proslavu Velike Gospe. Svečana Sveta Misa na Veliku Gospu bit će u 11 sati, koju predvodi don Rajko Marković, župnik iz Stoca. Don Rajko će tom prigodom proslaviti 40 godina svećeništva. Don Rajku čestitamo i molimo Boga da ga i dalje prati u njegovu svećeništvu.

PROGRAM:

6.-12. KOLOVOZA U 18.30 KRUNICA I SVETA MISA, PREDVODI

DON MILE VIDIĆ

13. KOLOVOZA U 18:30 KRUNICA I SVETA MISA, PREDVODI DON DAVOR BEREZOVSKI

 

14. KOLOVOZA U 18:00 ISPOVIJED

18:30 KRUNICA I SVETA MISA PREDVODI

DON DAMIR PAŽIN

PO ZAVRŠETKU MISE PROCESIJA SA SVIJEĆAMA

BLAGOSLOV NABOŽNIH PREDMETA

15. KOLOVOZA

11 SATI SVEČANA SVETA MISA

PREDVODI DON RAJKO MARKOVIĆ

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible