“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Uređenje dvorišta ispred župne kuće

Početkom mjeseca kolovoza započeli su radovi na uređenju crkvenog okoliša i dvorišta oko župne crkve u Prenju.

Ispod ulaznog zida očišćeno je nisko raslinje i drača te su posađeni ružmarin, lavanda, lagestremija te je posijana trava.  Potom smo, 10. rujna započeli s uređenjem dvorišta oko kuće s kockom. Predviđeni završetak radova je krajem rujna ove godine. Zahvaljujemo se općini Stolac i načelniku gospodinu Stjepanu Boškoviću na financijskog potpori te omogućavanju izvedbe i dovršetka ovih radova.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible