“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava Sv. Mihovila zaštitnika župe

Bliži se proslava našeg nebeskog zaštitnika sv. Mihaela Arkanđela. Ove godine na poseban način obilježavamo početak Jubilarne

godine 150 godina od blagoslova crkve i 160 godina od početka njezine gradnje.

Program proslave:

TRODNEVNICA:

  • 26., 27. i 28. RUJNA u 18:30 – POBOŽNOST SV. MIHOVILU I SVEETA MISA u 19:00
  • 29. RUJNA – SVETKOVINA SV. MIHOVILA
  • SVEČANA SVETA MISA U 11 SATI PREDVODI NAŠ BISKUP RATKO PERIĆ (otvaranje Jubilarne godine – 150 godina od izgradnje župne crkve)
  • MIHOLJDAN JE SVETKOVINA ZA CIJELU ŽUPU, NERADNI DAN
  • AUTOBUS ZA SVE KOJI ŽELE POĆI S BOBANOVA U PRENJ JE U 10:15 KOD KRIŽA
  • NAKON MISE PUČKO VESELJE PRED CRKVOM

 

Župni list 27/2021

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible