“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Preminuo don Damjan Raguž

Svidjelo se Bogu,  11. listopada 2018., 15 minuta poslije ponoći, pozvati u svoj Dom slugu svoga prezbitera Trebinjsko-mrkanske biskupije, umirovljenika u Svećeničkom domu u Mostaru, don Damjana Raguža.

Damjan je rođen u Prenju u Trebinjskoj biskupiji, 12. srpnja 1943., od oca Vidoja i majke Ljubice rođ. Krmek. Kršten 19. srpnja 1943. Kada mu je bilo sedam mjeseci, otac mu je 1944. nestao i nije se kući vratio. Jedan od tisuća na Bleiburškom križnom putu. Damjan je krizman u Prenju 12. srpnja 1953. Osnovnu školu pohađa u Prenju: 1950.-54. i dva razreda osmogodišnje na Aladinićima: 1955.-57. Prekida školovanje. Zapošljava se u „Hepoku“ i „Hutovu Blatu“. Prije vojske završava 7. i 8. razred osmogodišnje, a vojnu obvezu služi u Splitu i Trebinju: 1963.-65.

Javlja se u sjemenište u Dubrovnik, gdje prvi i drugi razred izvanredno polaže u jednoj godini: 1965.-66., a treći i četvrti gimnazije završava redovito: 1966.-68. Maturira 18. lipnja 1968. Filozofsko-teološki studij pohađa u Splitu: 1968.-74.

Zaređuje ga za svećenika biskup Petar Čule u Prenju, 1. srpnja 1973., zajedno s ostalih sedam hercegovačkih novoređenika. Mladu Misu slavi na Veliku Gospu, propovijeda p. Roko Prkačin, isusovac, iz dubravskih Crnića. Mladomisnik don Damjan dovršava pastoralnu godinu: 1973.-74. i imenovan je prefektom u Splitskom sjemeništu.

Biskup ga vraća u Hercegovinu: kapelan u Gabeli: 1975.-77., župnik novoosnovane župe Gabela Polje: 1977.-1993., gdje podiže župnu crkvu Presvetoga Trojstva 1980., župnu kuću 1979.-81. i filijalnu crkvu sv. Ane i Joakima u gabeoskim Crnićima.

Premješten u Studence 1993. gdje podiže Svećeničku grobnicu, 1997. Godine 1998. u povodu 90. obljetnice župe, na molbu župnika i župljana, biskup proglašava Studence biskupijskim svetištem Presvetoga Srca Isusova. U Zvirovićima don Damjan gradi filijalnu crkvu Gospinih roditelja sv. Joakima i Ane, 2006.

Od 2009. župnikuje u Rotimlji do 2018., a od 2012. također je župni upravitelj Stjepan Krsta. Izdaje župni list Bios, a 2017. objavljuje poseban i svečan broj Biosa u povodu Stoljetnice rotimske župe: 1917.-2017.

Javlja se vijestima i člancima u Veritasu, Glasu Koncila, Dumi i njegovu narodu, Narodu, Crkvi na kamenu, Našim ognjištima.

Posljednjih godina češće je pobolijevao i išao na liječničke preglede.

Najavljuje biskupu u lipnju 2018. da 12. srpnja navršava 75 godina i moli umirovljenje u Svećeničkom domu u Mostaru. Biskup mu uvažava molbu i oko Male Gospe, nakon primopredaje župe, prelazi u Mostar.

Nakon prometne nezgode na cesti između Biskupskog ordinarijata i katedrale u Mostaru, u večernjim satima 9. listopada, operiran je dva puta na Bijelom Brijegu. Preminuo 11. listopada 2018., 15 minuta poslije ponoći.

Sprovodna sv. Misa predviđena u petak, 12. listopada 2018. u 14.00 sati na groblju Trgovištu u Prenju, a poslije toga ukop Pokojnika u obiteljsku grobnicu.

 Izvor: KIUM

Župni list 27/2021

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible