“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Božić u Prenju

Proslava rođenja Gospodinova

 

Svetkovina rođenja Gospodinova svečano je proslavljena u župi Prenj.

Za proslavu vjernici su se pripremali kroz vrijeme Došašća misama zornicama i drugim pobožnostima i karitativnim aktivnostima. Osim misa ponoćka i danjih misa mladi su u Prenju pripremili prigodni igrokaz, a djeca na Bobanovu recitacije i pjesme. Po starom običaju vjernici su proslavili najradosniji blagdan u krugu svojih obitelji i prijatelja.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible