“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Novi kameni ambon u župnoj crkvi

U župnoj crkvi u Prenju, 24. siječnja 2019. postavljen je novi lijepi kameni ambon. U ambijent crkve lijepo se uklopio.

Na pročelju ambona nalazi se slika goluba sa sedam zraka što simbolizira Duha Svetog komu je posvećena filijalna crkva na Bobanovo. Gornji dio ambona napravljen je u obliku knjige što simbolizira Sveto Pismo.  Zahvaljujem se na daru kamena kamenolomu Kremnice, na finaciranju izrade Petru Vučinu, na prijevozu kamena Marku Puljića – Kaloši, na izradi Peri Borovcu.

Župni list 11/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible