“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Proslava Sv. Mihovila zaštitnika župe

Bliži se proslava našeg nebeskog zaštitnika sv. Mihaela Arkanđela. Ove godine ističemo proslavu ZLATNE MISE

Don Ante Markića.

Program proslave:

TRODNEVNICA:

  • 26., 27. i 28. RUJNA u 18:30 – POBOŽNOST SV. MIHOVILU I SVETA MISA u 19:00
  • 29. RUJNA – SVETKOVINA SV. MIHOVILA
  • SVEČANA SVETA MISA U 11 SATI PREDVODI DON ANTE MARKIĆ - ZLATOMISNIK
  • MIHOLJDAN JE SVETKOVINA ZA CIJELU ŽUPU, NERADNI DAN
  • AUTOBUS ZA SVE KOJI ŽELE POĆI S BOBANOVA U PRENJ JE U 10:15 KOD KRIŽA

 

Župni list 27/2021

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible