“Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.” (Lk 6,37)

Put križa kroz korizmu

Svakog korizmenog petka bit će pobožnost križnoga puta sa Svetom Misom,

u Prenju u 16:30, na Bobanovu u 18:00 sati. Pozivam vas sve na pobožnost križnoga puta. Također svatko od nas je pozvan da osobno u ovoj korizmi učini žrtvu bilo postom, odricanjem, molitvom ili dobrim djelima. 

Župni list 13

ŽUPNI LIST 29.6.2020 /13

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible