“Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.” (Lk 6,37)

Proslava Velike Gospe Prenj 2020

Bliži se proslava VELIKE GOSPE i ove godine kao i dosadašnjih godina duhovno ćemo se pripremiti kroz devetnicu, 

koja počinje u ponedjeljak 6. kolovoza. Svaku večer devetnice imat ćemo sv. krunicu u 19:00, a potom Svetu Misu.

Svečana Sveta Misa na Veliku Gospu bit će u 11 sati.

DEVETNICA


6. - 11. kolovoza:
Sveta krunica u 19:00 sati, potom Sveta Misa,
predslavi don Mile Vidić


12. kolovoza:
Sveta krunica u 19:00 sati, potom Sveta Misa,
predslavi don Mate Pehar


13. kolovoza:
Sveta krunica u 19:00 sati, potom Sveta Misa,
predslavi don Gordan Božić


14. kolovoza:
Sveta ispovijed u 18:30 sati
Sveta krunica u 19:00 sati, potom Sveta Misa,
predslavi fra Velimir Bagavac
Nakon Svete Mise procesija sa svijećama i kipom
Gospe Prenjske


15. kolovoza:
Svetkovina Velike Gospe i proslava
Svečana Sveta Misa u 11:00 sati
predslavi don Jozo Gojsalić


Nakon Mise druženje u crkvenom dvorištu

Župni list 20

ŽUPNI LIST 5.10.2020 /20

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible