“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Predstavljanje prvopričesnika u našoj župi

Na drugu nedjelju Došašća u našoj župi je bilo posebno svečano. Na početku mise župnik don Mile blagoslovio je adventski vijenac,

a drugu adventsku svijeću upalili su naši ovogodišnji prvopričesnici. Pod svetom misom u Bobanovu predstavili su se naši ovogodišnjih prvopričesnici, te na taj način postali i službeno kandidati za prvu svetu ispovijed i pričest.

Pod svetom misom čitanja i molitvu vjernika čitali su i molili prvopričesnici. Prvopričesnicima želimo sretnu i blagoslovljenu pripravu, a sivim vjernicima blagoslovljen adventski hod i pripravu za rođenje Gospodina našega Isusa Krista.

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible