Zborovi

Liturgijska slavlja uvijek trebaju biti popraćena lijepim i skladnim pjevanjem. Stoga važnost župnih zborova u svakoj župi je od iznimne važnosti i vrijednosti.

Ni naša župa nije u tome iznimka. Uloga zbora je njegovati i predvoditi liturgijsko pjevanje. Cilj je postići da sa zborom okupljena zajednica vjernika zajedno pjeva i tako uzdiže svoje srce i dušu slaveći Boga. Crkva nas potiče da „se brižljivo njeguje pučko pjevanje, da glasovi vjernika mogu odzvanjati u svetim liturgijskim činima“ (SC, br. 118.).  

U našoj župi djeluje pet zborova od toga dva u župnoj crkvi u Prenju i tri u filijalnoj crkvi na Bobanovoma. U Prenju djeluje zbor mladih i dječji zbor, na Bobanovom Veliki zbor, zbor mladih i dječji zbor. 

Više u ovoj kategoriji: « Ministrantska obećanja Mladi »

Raspored Sv.Misa

Nedjelja:

PRENJ - 9:30 

BOBANOVO - 11:00

Radni dani:

BOBANOVO: Pon, Uto, Srij : 07:30

PRENJ : Čet, Pet, Sub : 07:30

U mjesecu listopadu pobožnost krunice i misa:

PRENJ : 08:00

BOBANOVO : 19:00

Sakramenti krštenja i vjenčanja po dogovoru

Župni list 13

ŽUPNI LIST 29.6.2020 /13

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible