Raspored svetih misa u župi

Nedjelja:

PRENJ: 9:30

BOBANoVO: 11:00

RADNI DANI:

BOBANOVO:

PONEDJELJAK, UTORAK i SRIJEDA: 7:30

PRENJ:

ČETVRTAK, PETAK i SUBOTA: 7:30

U mjesecu listopadu pobožnost krunice i misa:

Prenj: 17:00

Bobanovo:18:00

U mjesecu svibnju pobožnost krunice i misa:

Prenj: 18:00

Bobanovo: 19:00

Sakramenti krštenja i vjenčanja po dogovoru.

Više u ovoj kategoriji: « Župni vjeronauk

Raspored Sv.Misa

Nedjelja:

PRENJ - 9:30 

BOBANOVO - 11:00

Radni dani:

BOBANOVO: Pon, Uto, Srij : 07:30

PRENJ : Čet, Pet, Sub : 07:30

U mjesecu listopadu pobožnost krunice i misa:

PRENJ : 08:00

BOBANOVO : 19:00

Sakramenti krštenja i vjenčanja po dogovoru

Župni list 13

ŽUPNI LIST 29.6.2020 /13

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible