“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

U, utorak, 13. srpnja 2021., slavit će se sveta misa za poginule branitelje na Gradini, koja se nalazi na tromeđi čapljinske, stolačke i mostarske općine.

U nedjelju, 23. svibnja proslavljena je svetkovina Duha Svetoga, zaštitnika filijalne crkve na Bobanovu. Za ovu svetkovinu župljani su se pripremali

U nedjelju, 23. svibnja slavi se svetkovina Duha Svetoga, zaštitnika filijalne crkve na Bobanovu. Za ovu svetkovinu župljani će se pripremiti trodnevnom duhovnom

Filijalna crkva Duha Svetoga na Bobanovom sporim, ali sigurnim korakom dobiva svoj konačni izgled. Crkva je započeta s izgradnjom 2006. godine

I ove godine kao vjernici s dubokom vjerom proživljavali su sveto vrijeme Korizme, a na poseban način Veliki tjedan i Sveto Trodnevlje.

Na petu korizmenu nedjelju ili u narodu poznatu kao Gluha, 21. ožujka, naša župa imala je veliku radost ugostiti svoga pastira biskupa Petra.

Stranica 6 od 18

Župni list 16/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible