“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Posebno je bilo svečano u župi Prenj na Svetu Obitelj. Kao i prethodnih godina,

Na treću nedjelju Došašća nedjelju, posebno je bilo svečano za vrijeme svetih misa u Prenju i Bobanovom Selu.

Na drugu nedjelju Došašća u našoj župi je bilo posebno svečano.

BOBANOVO SELO, na pola puta između Aladinića i Domanovića, pripada župi Prenj.

Za župu Prenju bliži se veliki događaj blagoslova nove filijalne crkve na Bobanovu. Svečana sveta misa blagoslova naše nove crkve na Bobanovom

Župa Prenj je u nedjelju 29. rujna svečano proslavila svog nebeskog zaštitnika arkanđela Mihovila.

Stranica 10 od 18

Župni list 16/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible