“Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.” (Lk 6,37)

Dragi župljani,

Križni put u petak, 27. ožujka 2020. na Bobanovu bit će u 15:00 sati.  Molimo zajedno i u svojim obiteljima.

Braćo i sestre, dragi župljani, hvaljen Isus i Marija! Mi vaši župnici, ispovjedničke skupine naših susjednih župa:

Svakog korizmenog petka bit će pobožnost križnoga puta sa Svetom Misom,

U ranim jutarnjim satima, 3. veljače 2020., autobus pun vjernika zajedno sa svojim župnikom don Milom

Posebno je bilo svečano u župi Prenj na Svetu Obitelj. Kao i prethodnih godina,

Na treću nedjelju Došašća nedjelju, posebno je bilo svečano za vrijeme svetih misa u Prenju i Bobanovom Selu.

Stranica 2 od 10

Župni list 2/2020-2021

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible