“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Zbog radova u unutrašnjosti crkve dok traju radovi svete mise na Bobanovom bit će u dvorani u Domu na Bobanovom.

S pomoću i Božjom i dobrim ljudima, ponedjeljak, 28. siječnja 2019., započeli smo radove na unutrašnjosti crkve na Bobanovom Selu.

U župnoj crkvi u Prenju, 24. siječnja 2019. postavljen je novi lijepi kameni ambon. U ambijent crkve lijepo se uklopio.

Posebno je bilo svečano u župi Prenj na Svetu Obitelj. Te nedjelje tradicionalno je upriličen blagoslov naših obitelji

Proslava rođenja Gospodinova

 

Svetkovina rođenja Gospodinova svečano je proslavljena u župi Prenj.

Poštovani vjernici donosimo raspored blagoslova obitelji. Kao i svake godine župnik će pohoditi obitelji kako bismo zajedno zazvali Božji blagoslov.

Stranica 13 od 18

Župni list 20/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible