“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

U petak, 13. srpnja 2018., slavit će se sveta misa za poginule branitelje na Gradini, koja se nalazi na tromeđi čapljinske, stolačke i mostarske općine.

Četvrti festival duhovne glazbe Marijafest BiH koji je ove godine okupio 11 glazbenih skupina iz Vrhbosanske nadbiskupije, kao i biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan održan je u Nadbiskupijskom

Krajem veljače i početkom ožujka 2018. započeli su radovi na obnovi i proširenju kapelice na župnom groblju Trgovište. Radove izvodi poduzeće „Jelić“ sa Šuškovog.

U ranim jutarnjim satima, 18. lipnja 2018., veliki crkveni zbor filijalne crkve u Bobanovu Selu i folkolorno društvo „Naši korijeni“, zajedno sa svojim župnikom don Milom krenuli su na godišnje hodočašće

U subotu, 2. lipnja 2018., naš zbor mladih nastupio je na „Večeri duhovne glazbe i folklora“ u župi Čeljevo, povodom obilježavanja zaštitnika župe Presvetog Srca Isusova.

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe:

Stranica 15 od 16

Župni list 11/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible