Business is booming.

Novi kameni ambon u župnoj crkvi

155

U župnoj crkvi u Prenju, 24. siječnja 2019. postavljen je novi lijepi kameni ambon. U ambijent crkve lijepo se uklopio.

Na pročelju ambona nalazi se slika goluba sa sedam zraka što simbolizira Duha Svetog komu je posvećena filijalna crkva na Bobanovo. Gornji dio ambona napravljen je u obliku knjige što simbolizira Sveto Pismo.  Zahvaljujem se na daru kamena kamenolomu Kremnice, na finaciranju izrade Petru Vučinu, na prijevozu kamena Marku Puljića – Kaloši, na izradi Peri Borovcu.