Business is booming.

Bobanovo

1.261

To je novo naselje smješteno na Dubravskoj visoravni, na području općina Stolac i Čapljina. Naime, nakon potpisivanja Daytonskoga mirovnog sporazuma 1995. godine, i unatoč obećanju kako će svima biti omogućen povratak svojim domovima i održiv opstanak na starim ognjištima, od strane međunarodne zajednice nikada nije bilo dovoljno dobre volje da se stvore povoljni uvjeti za povratak znatna broja prognanih i raseljenih Hrvata na prostore središnje Bosne i srpskoga entiteta.

Uvidjevši to, a pod neviđenim pritiskom da napuste objekte u kojima su živjeli tijekom Domovinskog rata, prognani i raseljeni Hrvati traže, te od općina Stolac i Čapljina dobivaju zemljište na kojem započinje izgradnja velika broja obiteljskih domova. U njemu se nalazi oko 400 novoizgrađenih obiteljskih kuća Hrvata koji su za vrijeme Domovinskog rata protjerani većinom iz čitave Bosne i Hercegovine (Kraljeva Sutjeska, Drvar, Kakanj, Zenica, Uzdol, Bugojno, Konjic, Travnik, Nevesinje, Stjepan Krst itd.). Crkva je pratila sva ta događanja i nastojala uvijek biti zajedno s narodom.
Osjećajući da Bobanovo Selo treba redovitu pastoralnu skrb, biskup Ratko Perić ovako piše don Ivanu Pavloviću, župniku Domanovića: „Primio sam Tvoje izvješće o stanju župne filijale zvane Bobanovo Selo, od 19. siječnja ove godine, prot. br. 9/2001… Neka svu pastoralnu brigu oko vjernika u Bobanovu Selu, zbog praktičnih razloga, bez obzira na župne granice (Aladinići, Domanovići, Prenj) preuzme Župni ured Domanovići, dok se drukčije ne providi.“[1]

U tome razdoblju vjernici su se redovito okupljali na slavlje svete Mise u preuređenoj dvorani koja se nalazila u sredini Bobanova Sela. Svećenici su zajedno s vjernicima nastojali pribaviti zemljište na kojem bi se sagradila crkva za potrebe ovoga sela što su i učinili. Usporedo je kupljeno i zemljište za novo groblje. Nakon toga, za Božić 2004. biskup je Ratko, posavjetovavši se s Prezbiterskim vijećem, dekretom pripojio župi Aladinići novo naselje Bobanovo. Tako da je sada župa bila brojčano mnogo veća. Za slavlje svetih Misa i vjeronauk uređen je prostor koji je dodijelila općina Čapljina. Vjernici sa župnikom na čelu uspjeli su dobiti zemljište za crkvu.

Nakon pripajanja svega Sela župi Aladinići, don Vinko je Raguž počeo pribavljati potrebnu dokumentaciju za izgradnju crkve. Radovi su polako otpočeli 2006. godine i zahvaljujući snalažljivosti župnika, te pomoći donatora, crkva je ozidana i stavljeni su otvori, a 2008. godine podignut je i zvonik. Uređena je potpuna dokumentacija i kupljeno još zemlje kako bi se 2009. godine moglo ograditi cijelo dvorište oko crkve (12.000 m2). Napravljena je kapelica u groblju u Bobanovu, ozidana i salivena krovna ploča.
Godine 2013. pod vodstvom novoga župnika don Marka Šutala nastavljaju se radovi u Bobanovu.

Najprije su postavljeni otvori na kapelicu u groblju. Urađena je projektna dokumentacija za uređenje okoliša. Zahvaljujući donatorima poravnan je i nasut parking ispred crkve, u crkvi urađen estrih, napravljena nova vanjska termofasada. Nakon toga započeto je uređenje sakristije i izgradnja novoga javnog mokrog čvora za potrebe vjernika što je i završeno u 2015. godini. Zahvaljujući donaciji don Vjeke Bože Jaraka, koja je uručena posredstvom Zaklade kralj Tomislav, postavljen je Križni put, mozaici. Te iste godine napravljeni su novi prilazni putovi crkvi.
U jesen 2015. postavljena su i elektronska zvona.

Dekretom biskupa Ratka Perića Bobanovo je 2017 godine pripojeno župi Prenj.