Business is booming.

Ministrantska obećanja

760
  • Ministrant služi Kristu, najboljem učitelju.
  • Ministrant uvijek ostaje vjeran svojoj Katoličkoj Crkvi.
  • Ministrant je ozbiljan i pobožan na svetoj misi.
  • Ministrant je u miru s Bogom, sa svojim bližnjima i nastoji uvijek biti sve bolji.
  • Ministrant sluša svoje roditelje, učitelje i svoga svećenika.
  • Ministrant je pravi prijatelj.
  • Ministrant ne psuje i ne laže.
  • Ministrant je veseo i uvijek spreman pomoći drugima.
  • Ministrant nasljeduje Mariju čistim srcem.
  • Ministrant moli osobno i u zajednici.

Molitva ministranta

Gospodine, Isuse, službenik sam Tvoj.

Izabrao si mene da poslužujem kod Tvog oltara.

Sretan sam što mogu kod svete Žrtve

donositi na oltar žrtvene darove.

Nauči me da slušam riječi Tvoje.

Daj mi snagu da znam radosno prikazivati sve;

svoja djela, svoje misli i sav svoj život.

Ti ćeš mi se darovati u svetoj Pričesti.

Daj mi pravo apostolsko srce,

da se i ja znam darovati braći.

Ostani uvijek sa mnom, Gospodine!

Ti me vodi k Ocu!

Marijo, moja Majko, službenice Gospodnja,

učini me vjernim službenikom Sina Tvoga.

Amen.

 

Molitva prije svete mise

Bože, ti divnim redom

dijeliš službe anđelima i ljudima.

Daj da i ja kod ove svete mise

služim tvome žrtveniku poput anđela:

sa strahopočitanjem, radosno,

pobožno i pažljivo.

Sveti Tarzicije, sveti Polione, sveti Dominiče

i svi sveti ministranti, molite za mene.

Srce Isusovo, uzore srca svećeničkog,

daj nam svetih svećenika!

 

Zahvala nakon svete mise

Predobri Bože,

hvala ti što sam smio služiti

kod ove svete misne žrtve.

Oprosti mi sve pogreške

koje sam pritom učinio.

Obećajem da ću se truditi služiti

bolje, radosnije i spremnije.

Isuse, blagoslovi mene

i sve moje prijatelje ministrante.

Pobudi u nama i mnogim dječacima

klicu duhovnog zvanja!

Ako pak mene zoveš,

daj mi snage da ti kažem: Evo me!

Srce Isusovo, uzore srca svećeničkog,

daj nam svetih svećenika!