Business is booming.

Obnova grobova ispred župne crkve

156

U sklopu velike obljetnice 160 godina od početka gradnje i 150 godina od blagoslova župne crkve sv. Mihovila Arkanđela u Prenju,

obnovljeni su i uređeni grobovi svećenika Putica i Maslaća koji se nalaze ispred crkve. Don Vidoje Maslać je započeo izgradnju crkve, don Stjepan Putica završio. Crkva je građena 10 godina od 1859 do 1869 kada je i blagoslovljena.