Business is booming.

Ukrašavanje za Božić, Župa Prenj

384

Kao i proteklih godina i ove godine župljani su se potrudili da okite naše crkve za Božić. Spremno su se odazvali i marljivo prionuli

ukrašavanju župne crkve u Prenju i filijalne na Bobanovu. Dosta su vremena i svojih talenata uložili kako bi naše crkve zasjale za božićna slavlja. Hvala svima koji su odojili svoje vrijeme i posvetili božićnom uređenju sakralnih prostora.