Business is booming.

Završni radovi na zvoniku Crkve u Bobanovu

144

Filijalna crkva Duha Svetoga na Bobanovom sporim, ali sigurnim korakom dobiva svoj konačni izgled. Crkva je započeta s izgradnjom 2006. godine

 svečano je blagoslovljena na blagdan sv. Andrije apostola, 30. studenoga 2019. godine. Kao nedovršen ostao je zvonik, koji je započet s izgradnjom 10. ožujka 2021. Nadamo se kako će radovi teći prema planiranoj dinamici te da će na vrijeme završiti.