Business is booming.

Početak korizme

294

U srijedu 22. veljače je Čista srijeda ili Pepelnica početak korizmenog vremena. Pod svetim misama u našim crkvama imat ćemo obred pepeljanja uPrenju u 17:00, a u Bobanovu u 18:00 sati. Petkom bit će pobožnost križnog puta s početkom u 16:30 u Prenju, a u 18:00 sati u Bobanovom.

Ovo sveto vrijeme prije Uskrsa je poziv svima da se što bolje duhovno pripremimo za velike dane svetoga trodnevlja i svetkovine Uskrsa. Također ovo je prilika i za djela milosrđa prema nepotrebnijima. Budimo otvorena srca prema Bogu i bližnjemu.