Business is booming.

Proslavljena Velika Gospa u Prenju

486

Katolička Crkva slavi u liturgijskoj godini više desetaka blagdana i svetkovina posvećene Blaženoj Djevici Mariji. A od svih njih samo je Velika Gospa zapovijedana ili obvezna svetkovina.
U Prenju je zaštitnik župe sv. Mihovil arkanđeo, a Velika je Gospa druga zaštitnica. Kao i dosadašnjih godina za proslavu Gospojine kao duhovna priprava prethodila je devetnica, kroz devet dana svaku večer krunica, litanije i Sveta Misa u dvorištu prekrasnog ambijenta crkve sv. Mihovila.

Svete mise predvodili su župnik don Mile, te ovogodišnji mladomisnik don Zvonimir Rezo. Na devetnicu su mnogi dolazili pješke iz okolnih župa, neka im Gospodin po zagovoru Blažene Djevice Marije usliši njihovu žrtvu i njihove molitve.
Svečanu Svetu Misu na dan Velike Gospe pred više stotina vjernika predvodio je don Ivan Marčić. Don Ivan je na studiju crkvene glazbe u Zagrebu. Na proslavi sudjelovali su župnici don Rajko iz Bijeloga Polja , don Gordan iz Stoca, don Tomislav iz Domanovića, don Slaven s Bune i don Pero s Rotimlje kao i ovogodišnji đakon Gabriel Pavlović. Naroda je bilo iz svih okolnih župa pa i šire.

Pjevao je župni zbor, čitanja su čitali župni čitači, a kod oltara posluživali ministranti, svima koji su pomogli od čišćenja, kićenja, ozvučenja veliko hvala.

Na kraju Svetoga Misnoga slavlja župnik don Mile zahvalio je svima na sudjelovanju i pomaganju pri proslavi Gospojine u Prenju. Posebno se zahvalio svećenicima koji su ispovijedali i predvodili Svete Mise trodnevnice i predvoditelju na predvođenju središnje Svete Mise.