Kontaktirajte nas
Ako imate pitanja, možete nas kontaktirati: Don Mile Vidić Tel: +387 63 080 862 Tel: +387 36 862 309 Mail: milevidic@yahoo.co.uk

Raspored Sv.Misa

BOBANOVO:

Ponedjeljak 27. lipnja 7:30

Dragana Bošković za + majku Maru Božić

Katica Tunjić, n. n.

Utorak 28. lipnja 7:30

Srijeda 29. lipnja 7:30 Janja Markić za + Berislava

PRENJ: Četvrtak 30. lipnja 7:30 Veselka Bošković za ++ rod. Jaku i Jozu Dragičević

Iva Palameta, n.n. Iva Palameta za sve svoje ++ Obit. za ++ Miru,

Anđelka i Ilinku Raguž

Petak 1. srpnja 7:30 Marija Vučina,

n. n. Dane Bajić, n. n. Dane Bajić za sve svoje ++

Vinko i Marija Raguž za ++ Vidu i Anicu

Subota 2. srpnja 7:30

Nedjelja 3. srpnja 8:30 Sveta Misa –

Bobanovo 9:30 Sveta Misa – Prenj

Župni list 14/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible