Kontaktirajte nas
Ako imate pitanja, možete nas kontaktirati: Don Mile Vidić Tel: +387 63 080 862 Tel: +387 36 862 309 Mail: milevidic@yahoo.co.uk

Raspored Sv.Misa

RASPORED SVETIH MISA
BOBANOVO:

Ponedjeljak 25. srpnja
7:30 NEMA MISE
Utorak 26. srpnja
7:30 NEMA MISE
Srijeda 27. srpnja
7:30 NEMA MISE
PRENJ:
Četvrtak 28. srpnja

7:30 NEMA MISE
Petak 29. srpnja
7:30 NEMA MISE
Prenj: krštenje u 17:00 - Ivan Radić
Subota 30. srpnja
7:30 NEMA MISE
Nedjelja 31. srpnja
8:30 Sveta Misa – Bobanovo
9:30 Sveta Misa – Prenj

Župni list 20/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible