Business is booming.
Pretraži kategoriju

IZBORNIK

Ministranti

Riječ ministrant dolazi od latinske riječi ministrare što znači služiti, posluživati. Njihova služba je iznimno…

Župnici

Donisimo popis imena župnika i godine od kada do kada su župnikovali u župi sv. Mihovila Arkanđela u Prenju.…

Bobanovo

To je novo naselje smješteno na Dubravskoj visoravni, na području općina Stolac i Čapljina. Naime, nakon

Prenj

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno…