Business is booming.

Radovi na kapelici Trgovište

148

Krajem veljače i početkom ožujka 2018. započeli su radovi na obnovi i proširenju kapelice na župnom groblju Trgovište. Radove izvodi poduzeće „Jelić“ sa Šuškovog.

Uz dogovor sa župnikom, grobljanski odbor se zauzeo da se obnovi dotrajala i stara kapela te da se proširi i uredi za potrebe sprovoda i svetih misa. Radovi teku prema predviđenoj dinamici, te se nadamo da će se uspjeti u dogledno vrijeme sve završiti kako je i predviđeno.