Business is booming.

Obnovljeni kipovi u župnoj crkvi

149

Kao što je poznato u našoj župnoj crkvi u Prenju nalaze se vrijedni drveni kipovi: Srca Isusova, Corpusa Kristova za veliki tjedan, dvanaestogodišnjeg Isusa i sv. Mihovila Arkanđela.

Kipovi su od iznimne umjetničke i vjerske vrijednosti, to su tari kipovi koji su u crkvu postavljeni prije više od 120 godina. Kipovi su bili u dosta lošem stanju, no zavaljujući talijanskoj umjetnici gospođi Anna-Annastasiji izvršena je restauracija i kipovi su zasjali u punom sjaju. Gospođa Anna radove je izvela u mjesecu lipnju. Osim kipova obnovila je i uredila stari oltar u prezbiteriju i Gospin kip u špilji ispred crkve. Zahvaljujemo gospođi Anni na njezinoj dobroti i ljubavi koju je iskazala prema našoj župi. Molimo Gospu da je prati u njezinom radu i životu, a Presveto Trojstvo Otac, Sin i Duh Svet neka je čuvaju i svojim blagoslovom prate na putovima njezina života.