Business is booming.

Proslava Velike Gospe u Prenju

198

Katolička  Crkva slavi u liturgijskoj godini više desetaka blagdana i svetkovina posvećene Blaženoj Djevici Mariji. A od svih njih samo je Velika Gospa zapovijedana ili obvezna svetkovina.

U Hercegovini je Velikoj Gospi posvećeno sedam župa: Dračevo, Goranci, Gradac kod Neuma, Prisoje, Seonica, Široki Brijeg i Trebinja.

U Prenju je zaštitnik župe sv. Mihovil arkanđeo, a Velika je Gospa druga zaštitnica. Kao i dosadašnjih godina za proslavu Gospojine kao duhovna priprava prethodila je devetnica, kroz devet dana svaku večer krunica, litanije i Sveta Misa u dvorištu prekrasnog ambijenta crkve sv. Mihovila. Zadrnje tri večeri devetnice Svete Mise su predvodili don Davor Berezeovski iz Ploče – Tepčići, don Ante Jukić, biskupov tajnik i don Ilija Petković iz Čapljine. Na devetnicu su mnogi dolazili pješke iz okolnih župa, neka im Gospodin po zagovoru Blažene Djevice Marije usliši njihovu žrtvu i njihove molitve.

Svečanu Svetu Misu na dan Velike Gospe pred više stotina vjernika predvodio je don Branimir Bevanda, mladomisni

Na proslavi sudjelovali su župnici don Rajko iz Stoca, don Pero iz Rotimlje i Stjepan Krsta, don Gordan iz Domanovića, don Stipe iz Aladinića i bogoslov Gabrijel iz Rotimlje. Naroda je bilo iz svih okolnih župa pa i šire.  Pjevao je župni zbor, čitanja su čitali čitači, a kod oltara posluživali ministranti. Na kraju Svetoga Misnoga slavlja župnik don Mile zahvalio je svima na sudjelovanju i pomaganju pri proslavi Gospojine u Prenju. Poesbno se zahvalio svećenicima koji su ispovijedali i predvodili Svete Mise trodnevnice i mladomisniku na predvođenju središnje Svete Mise. Potom se zahvalio zboru, ministrantima, svima koji su pomogli od čišćenja, kićenja, ozvučenja