Business is booming.

Novi nasadi maslina i uređenje istih

398

U godini 2020. zasadili smo na zemljištu ispod crkve u Prenju prvi nasad maslina od 155 komada. Budući da župa ima još zemlje odlučili smo se da nasad maslina proširimo.

Tako smo ove 2022. godine posadili na dvije parcele dodatnih 100 maslina, različitih sorti. Župljani su zdušno pomagali pri sadnji i pripremi zemlje za sadnju zahvaljujemo svima na trudu i radu.