“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Za proslavu Velike Gospe kao i dosadašnjih godina duhovna priprema bit će kroz devetnicu, koja počinje u subotu 6. kolovoza.

U srijedu, 13. srpnja 2022. u 19,00 sati kod križa na Gradini (tromeđa Čapljina-Mostar-Stolac) obilježila se 29. obljetnica, dan kada su u napadu armije BiH 13. srpnja 1993.

Nakon što se uredila unutrašnjost filijalne crkve Duha Svetoga na Bobanovom započelo se uređenjem i njezina okoliša. Sredinom lipnja počeli smo s postavljanjem partera oko crkve.

U srijedu, 13. srpnja 2022. u 19,00 sati kod križa na Gradini (tromeđa Čapljina-Mostar-Stolac) obilježava se 29. obljetnica, dan kada su u napadu armije BiH

U nedjelju, 12. lipnja svetu misu u 11:00 sati u filijalnoj crkvi Duha Svetoga na Bobanovu prikazali smo za sve poginule i prognane Hrvate iz Domovinskoga rata.

Ovogodišnja OAZA održana je od 4. do 10. srpnja, na kojoj je sudjelovalo oko 200 djece i 50 mladih iz župa Aladinići i Prenj. Cijeli tjedan djeca su molila,

Stranica 1 od 18

Župni list 16/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible