Prenj

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

Župna crkva je započeta s izgradnjom 1859. godine, a završena i blagoslovljena 1869. Dakle 2019. godine slavimo 160 godina od početka gradnje i 150 godina od blagoslova župne crkve. Župa Prenj sa svojom crkvom od iznimne je vjerske, duhovne, kulturne, obrazovne, povijesne i nacionalne važnosti za cijelu istočnu Hercegovinu.

Kroz burnu povijest bila je znak nade i nepokorivosti Hrvata katolika ovoga kraja. Mnoge je generacije odgojila u vjeri i domoljublju. Povijesna zbivanja, a napose ratovi ostavili su nezacijeljene rane na župu i crkvu. Dosta se naroda iselilo, a crkva je u dosta lošem stanju. Kako bi zablistala u svoj svojoj ljepoti za svoj veliki jubilej početkom siječnja 2018. godine,  započela je obnova župne crkve. Otučena je stara fasada na pročelju i zvoniku, te se pristupilo pjeskarenju i fugiranju, kako bi se ovom spomeniku kulture vratio izvorni izgled. Na bočnim stranama obnovila se fasada. Tako da crkva dobiva jedan skladan i harmoniju povijesti i sadašnjosti.

Video sadržaj

Više u ovoj kategoriji: « Povijest Župe Prenj Bobanovo »

Raspored Sv.Misa

Nedjelja:

PRENJ - 9:30 

BOBANOVO - 11:00

Radni dani:

BOBANOVO: Pon, Uto, Srij : 07:30

PRENJ : Čet, Pet, Sub : 07:30

U mjesecu listopadu pobožnost krunice i misa:

PRENJ : 08:00

BOBANOVO : 19:00

Sakramenti krštenja i vjenčanja po dogovoru

Župni list 13

ŽUPNI LIST 29.6.2020 /13

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible