“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dam budućnost i nadu”Jeremija 29, 11

U subotu, 2. lipnja 2018., naš zbor mladih nastupio je na „Večeri duhovne glazbe i folklora“ u župi Čeljevo, povodom obilježavanja zaštitnika župe Presvetog Srca Isusova.

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe:

Svetkovina Duhova proslavljena je 20. svibnja svečanim misnim slavljem, u filijalnoj crkvi Duha Svetoga na Bobanovu Selu, župa Prenj.

U subotu 21. 4. 2018. skupina od 6 bogoslova Vrhbosanskog Bogoslovnog Sjemeništa na čelu s rektorom preč. Josipom Kneževićem,  posjetila je župu Prenj u Stolačkom dekanatu

Župa sv. Mihovila Prenj svečano je proslavila sveto trodnevlje i Vazam u župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela u Prenju i filijalnoj crkvi Duha Svetoga na Bobanovom Selu.

Stranica 18 od 18

Župni list 25/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible