“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dam budućnost i nadu”Jeremija 29, 11

Raspored Uskrsnih pučkih ispovijedi ispovjednih skupina u navedenim župama,  Ispovijed između pete korizmene nedjelje i Cvjetnice.

U crkvenoj godini Korizma je vrijeme posebne Božje milosti. U vrijeme Korizme kapo vjernici kroz post, molitvu i dobra djela želimo se pripremiti za proslavu Uskrsa.

U travnju 2021., nastavljeni su radovi na izgradnji crkve Duha Svetoga na Bobanovu. Radovi su nastavljeni na izgradnji zvonika.

Iznad župne kuće u Prenju nalazi se najstarija pučka škola u Istočnoj Hercegovini. Školstvo i pismenost bilo je vezano uz Crkvu, osobito u tursko vrijeme.

Kao i proteklih godina i ove godine župljani su se potrudili da okite naše crkve za Božić. Kako bi crkve bile uredne i dočarao se blagdan Božića

U subotu, 11. prosinca 2021. naši mladi, na poziv župnika iz Čapljine don Ilije Petkovića, sudjelovali su u molitvenom programu zajedno s mladima iz Čapljine.

Stranica 4 od 18

Župni list 25/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible