“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

Iznad župne kuće u Prenju nalazi se najstarija pučka škola u Istočnoj Hercegovini. Školstvo i pismenost bilo je vezano uz Crkvu, osobito u tursko vrijeme.

Kao i proteklih godina i ove godine župljani su se potrudili da okite naše crkve za Božić. Kako bi crkve bile uredne i dočarao se blagdan Božića

U subotu, 11. prosinca 2021. naši mladi, na poziv župnika iz Čapljine don Ilije Petkovića, sudjelovali su u molitvenom programu zajedno s mladima iz Čapljine.

Na drugu nedjelju Došašća nedjelju, posebno je bilo svečano za vrijeme svetih misa u Prenju i Bobanovom Selu.

Na prvu nedjelju Došašća u našoj župi je bilo posebno svečano. Na početku mise župnik don Mile blagoslovio je adventski vijenac,

U svakoj župi jedan od važnih segmenata rada i života zasigurno su zborovi. Oni nedjeljom i blagdanima animiraju liturgijsko pjevanje.

Stranica 4 od 18

Župni list 16/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible