“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dam budućnost i nadu”Jeremija 29, 11

Filijalna crkva Duha Svetoga na Bobanovom sporim, ali sigurnim korakom dobiva svoj konačni izgled. Crkva je započeta s izgradnjom 2006. godine

I ove godine kao vjernici s dubokom vjerom proživljavali su sveto vrijeme Korizme, a na poseban način Veliki tjedan i Sveto Trodnevlje.

Na petu korizmenu nedjelju ili u narodu poznatu kao Gluha, 21. ožujka, naša župa imala je veliku radost ugostiti svoga pastira biskupa Petra.

Na petu korizmenu nedjelju - Gluha, 21. ožujka, mjesni biskup Petar Palić pohodit će našu župu. Biskup će slaviti mise u župnoj crkvi u Prenju u 9:30 sati,

Uređenje dvorišta ispred župne kuće u Prenju nastavljeno je postavljanjem nove ograde. Ograda je od kovane bravarije i lijepo se uklopila u postojeći ambijent.

U dvorištu ispred župne crkve sv. Mihovila nalazi se špilja Gospe Lurdske koja je podignuta prije Domovinskog rata.

Stranica 7 od 18

Župni list 25/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible