“Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga(Mk 10, 43-44)”

U župnoj crkvi , u utorak 12. lipnja 2018., postavljeni su vitraji. Autori su poznati i priznati hrvatski umjetnici: Seder, Dulčić, Šulentić, Šegović, Bule.

Ovogodišnja tradicionalna OAZA održana je od 9.-13. srpnja u župi Aladinići. Na OAZI su sudjelovala djeca iz župa Aladinići i Prenj.

U petak, 13. srpnja 2018., slavit će se sveta misa za poginule branitelje na Gradini, koja se nalazi na tromeđi čapljinske, stolačke i mostarske općine.

Četvrti festival duhovne glazbe Marijafest BiH koji je ove godine okupio 11 glazbenih skupina iz Vrhbosanske nadbiskupije, kao i biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan održan je u Nadbiskupijskom

Krajem veljače i početkom ožujka 2018. započeli su radovi na obnovi i proširenju kapelice na župnom groblju Trgovište. Radove izvodi poduzeće „Jelić“ sa Šuškovog.

U ranim jutarnjim satima, 18. lipnja 2018., veliki crkveni zbor filijalne crkve u Bobanovu Selu i folkolorno društvo „Naši korijeni“, zajedno sa svojim župnikom don Milom krenuli su na godišnje hodočašće

Stranica 17 od 18

Župni list 20/2022

O našoj crkvi

Župa Prenj – Dubrave spominje se u maticama davne 1706. godine, tijekom povijesti odvojilo se čak osam župa: Hrasno 1761., Stolac 1863., Klepci 1874. od koje su se kasnije razvile dvije župe: Dračevo tako nazvano od 1970. sa sjedištem u Dračevu, i Čeljevo 1974.; Rotimlja 1917. od koje je cijepanjem 1974. nastala župa Stjepan Krst koja je u posljednjem ratu naviše stradala; Domanovići 1969. i najmlađa Aladinići 1977. godine.

holy bible